Alberta Universitesi, Cinsel Şiddet Merkezi
 
Anı kasetini veya geriye dönüşü (flashback) yeniden yüzeye getiren veya kişiyi (kadın/erkek) yaşamış olduğu orijinal travma olayına taşıyan şeye denir. 

Tetikleyiciler çok kişisel şeylerdir; farklı insanları farklı şeyler tetikler. Hayatta kalan kişi, olaylardan ve geriye dönüşleri tetiklediğini düşündüğü uyarıcılardan kaçınabilir. Hayatta kalan (kadın/erkek) geriye dönüşlere, tetikleyicilere travmanın yarattığı duygusal yoğunluğa benzer yoğunlukta karşılık verir. Kişinin tetikleyicileri beş duyudan bir veya birkaçıyla harekete geçer: görüntü, ses, dokunma, koku ve tat.

En sık rastlanan tetikleyiciler, görüntü ve ses, ardından dokunma ve koku, en son da tat olarak tanımlanmıştır. Özellikle orijinal travmaya benzeyen durumlarda birden fazla duyunun kombinasyonu tariflenmiştir. Tetikleyiciler farklı ve çeşitli olmalarına rağmen, belli konular etrafında toplanırlar.

Görüntü

 • İstismar/tecavüz edene benzeyen veya onunkine benzer özelliklere veya nesnelere sahip kişiler (yani giyim, saç rengi, kendine özgü yürüyüş)
 • Başka birinin istismar/tecavüz edildiği durumlarda (yani kaş göz işaretlerinden ve sözlü yorumlardan fiziksel istismara kadar her şey)
 • İstismar/tecavüz sırasında kullanılmış nesne
 • İstismarın/tecavüzün geçtiği yerde yaygınlıkla bulunan veya istismarla alakalı nesneler (yani, alkol, belli bir mobilya, yılın belli bir zamanı)
 • İstismarın/tecavüzün geçtiği yer veya durum (yani, evin belli bir yeri, tatiller, aile organizasyonları)

Ses

 • Öfkeyi çağrıştıran her türlü ses (yani, yüksek ses, tartışmalar, güm pat sesleri, bir şeyin kırılma sesi)
 • Acı veya korku çağrıştıran sesler (ağlama, fısıldama, çığlık atma)
 • İstismar/tecavüz sırasında, sonrasında veya istismarı/tecavüzü çağrıştıran yerdeki, durumdaki şeyler (sirenler, sis düdükleri, müzik, araba kapsı kapanma sesi, cıvıltı, cırcırböceği)
 • İstismar/tecavüz edenin çıkardığı sesleri çağrıştıran sesler (ıslık, ayak sesi, içecek kutusunun açılma sesi, ses tonu)
 • İstismar/tecavüz ederken istismarcının kullandığı kelimeler (küfür, yaftalama, aşağılamalar, belirli kelimeler)

Koku

 • İstismarcıyı/tecavüzcüyü çağrıştıran kokular (tütün, alkol, uyuşturucu, parfüm, tıraş losyonu)
 • İstismarın/tecavüzün geçtiği yeri, durumu çağrıştıran kokular (yemek kokusu, kereste, aroma, alkol)


Dokunma

 • İstismarı/tecavüzü, istismar/tecavüz öncesinde veya sonrasında olanları çağrıştıran şeyler (belirli fiziksel dokunuş, birinin ayakta çok yakında durması, bir hayvanı okşamak, bir kişinin size belli bir şekilde yaklaşma şekli)

Tat

 • İstismarı/tecavüzü, öncesini veya sonrasını çağrıştıran şeyler (belli yiyecekler, alkol, tütün)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir